Отложиха решение кой да се разпорежда с общински имоти
Отложиха решение кой да се разпорежда с общински имоти / netinfo
Комисията по собственост и стопанство отложи приемането на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за следващото си заседание.

Решението си общинарите мотивираха с това, че предварителните оценки на държавните имоти не са съобразени със световната финансова криза, от което ще се ощети общината. Съветникът от БСП Пламен Начков сподели, че това решение, което дава право на кмета да продава общински имоти, трябва да се съгласува на съвместно заседание с правната комисия към Общинския съвет, която да даде становището си.

Проблемите с продажбата на общински имоти не са заради законовата уредба на общината, а се коренят в оценителите на обектите, които завишават стойността им и така не отговарят на пазарните стойности. Нужно е всеки служител, който е дал становището си за даден имот, да присъства на заседание на комисията по собственост и стопанство и лично да защити оценката, която е написал в книжата, поясни общинарят Красимир Узунов.

Комисията отложи за следващото си заседание разглеждането на наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и стратегията за управление на общинската собственост.