Общинските съветници си гласуваха по-високи заплати
Общинските съветници си гласуваха по-високи заплати / DarikNews.bg, архив

Общинските съветници приеха увеличение на заплатите си до 70% от възнаграждението на председателя на местния парламент. Това се случи на 28-то заседание на Общинския съвет. Решението беше взето с 33 гласа „за” и 7 „против”. Срещу по-високите възнаграждения гласуваха единствено съветниците от групата на БСП.

За неявяване на сесия по неуважителни причини ще се удържат 25% от заплатата. За пропуснато заседание на комисия предвидената санкция е 10% от месечното възнаграждение. С 5% ще бъде орязана заплатата на съветник, който закъснее за комисия с 20 минути, като с това не е осигурил кворум за започване на заседанието. Изключение ще се прави само, ако има уважителни причини - болест или командировка.

 

Пламен Георгиев от "Граждански експертен център" обоснова решението за увеличението на възнаграждението с факта, че съветниците вършат немалко работа чрез участието си в заседания, комисии и подготвянето на необходимата документация. Той определи всеки вот, който е за по-малко от 70% увеличение, като популистки.

"Зад днешното ни решение не се крие сребролюбие или алчност. Ако тези, които са против, толкова искат да помагат на обществото, то нека дарят заплатите си на различни организации, които имат нужда", допълни още Георгиев.

 

Съветниците от БСП, които гласуваха против увеличението, коментираха, че решението им далеч не е популистко, и те наистина възнамеряват да помогнат на нуждаещи се с част от възнаграждението си.