Общински съветник предупреди: ПУП-ът на „Чайка” може да предизвика ексцесии
Общински съветник предупреди: ПУП-ът на „Чайка” може да предизвика ексцесии / снимка: Дарик Варна, архив

Мнозинството от жителите на „Чайка" не одобряват новия ПУП-ПРЗ на квартала, тъй като планът предвижда застрояване на детски и спортни площадки и зелени площи. Това заяви общинският съветник Петър Липчев от коалиция "Варна" на заседание на комисията „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места".

Трябва да се вземат мерки за актуване на общинските терени като имоти публична общинска собственост и те да отпаднат от списъка на предвидените за застрояване терени, за да не се стига до ексцесии и до присъствието на гражданите на общинските заседания, на които ще се гледат плановете за застрояване, изтъкна Липчев. Общинският съветник попита колко ще струват корекциите и за чия сметка ще бъдат направени.

Корекции могат да бъдат правени само в план, който е приет и фигурира в правния мир. А поправките могат да бъдат направени и служебно, за да се спестят пари на данъкоплатците, обясни главният архитект на Варна Виктор Бузев. Той сподели, че досега не е срещал в практиката си план, който да е съвършен и всеки план има недостатъци. ПУП-ът на „Чайка" в голяма степен е изработен професионално и ако наистина има единични случаи на допуснати подобни грешки, ще се изчака решението на Върховния административен съд по делата, свързани с ПУП-ПРЗ на кв. „Чайка".

Съдът обяви за нищожно решението за отмяна на ПУП-а на "Чайка"

Планът обхваща 16 урегулирани поземлени имота, от които 14 са възстановени от съда имоти. Възстановените имоти са разпределени из целия квартал и се появяват в територии, които не са застроени. Идеята на проектантите е те да бъдат групирани и затова са концентрирани на две места в новия ПУП. Става въпрос за незастроени територии, където обаче са засегнати алеи, зелени площи и бивши площадки, призна главният архитект.

„Вина за напрежението в „Чайка" има и съдът, който в крайна сметка възстановява поземлените имоти в една вече изградена среда. Аз съм съгласен с мнението на протестиращите, че „Чайка" е един завършен квартал. Но в крайна сметка съдът е преценил, посредством вещи лица и всякакви други специалисти, че може да възстанови такива имоти там", коментира арх. Бузев.

Той обясни, че единственият механизъм, с който Общината разполага след възстановяване на имотите, е да отчужди безвъзмездно 25 % от площта им. Това в новия ПУП на „Чайка" е изпълнено.