/ ThinkStock/Getty Images
Одобрено е проектното предложение на Община Варна за разкриване и предоставяне на нова социална услуга „Приют“, с капацитет 50 места.

Той ще бъде реализиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 16 месеца, които започват от 1 март 2022 година.

С близо 4 млн. лв. ще бъдат санирани студентските общежития на ТУ-Варна

Финансирането, в размер на 288 450 лв., е безвъзмездно,
съобщават от дирекция "Социални дейности" към Община Варна. 

Дейностите ще бъдат изпълнени в сградата на ул. "Петко Стайнов" №7, която се обновява със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Основна цел на проекта е повишаване на качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

Очакваните резултати са осигуряване на достъпни и качествени услуги, пълноценна грижа и реализация за хората от рисковите групи, подкрепа за включване в курсове за квалификация, преквалификация или за намиране на работа, консултиране и информиране.