Общински съвет във Варна
Общински съвет във Варна / Общински съвет Варна

Заместник-председателят на Общинския съвет д-р Лидия Маринова беше избрана за делегат на община Варна в Националното сдружение на общините в Република България.

Тя бе номинирана с мотива, че и през предишния мандат изпълняваше тези функции и се ползва с авторитет сред колегите си.

На днешното си заседание местният парламент определи доц. Антоанета Цветкова за свой представител в Областния съвет за развитие в област Варна.

Съветникът Светлозар Чорбаджиев бе избран за представител на Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“, а колегата му Светослав Иванов – в Асоциацията по ВиК в област с административен център – Варна.

В дневния ред на заседанието фигурираше и избор на постоянни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“. Съветниците решиха техните колеги Йорданка Проданова и Христо Боев да влязат в ц състава на съвета, ръководещ общинския фонд по култура.

Избрани бяха и членове на местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Решено бе Общинският съвет да бъде представляван от Стоян Попов и Христо Атанасов.

Общински съвет Варна