ОбС одобри новият Общ градоустройствен план на Варна
ОбС одобри новият Общ градоустройствен план на Варна / netinfo
Новият градоустройствен план бе одобрен от общинските съветници. В него се предвижда разширяването на Варна в южна и западна посоки.

По план за целта се предвижда изграждането на два нови моста, които да свързват централната с новата част. Още един мост и то подвижен ще допълва комуникацията между двете части.

Проектът за ОУП е изготвен на база на демографски проучвания. Прогнозира се до 2030 година населението на морската столица да достигне около 500 хил. души.

Главната цел на плана е извеждането на транзитния транспорт извън центъра на Варна, а на пристанището и товарния жп транспорт на запад в района на езерото. Има хипотеза, че след 40 години може да се наложи изграждането и на метро.

Припомняме, че в плана е заложено да останат много зелени площи. Паркове и атракции, а строителството ще бъде разрешено само до два етажа с подпокривно пространство. Така ще се избегне високото строителство в периферията на града.