/ БТА
Народната обсерватория във Варна вече разполага с модерен цифров планетариум с резолюция 4 К.

От 19 май той създава у посетителите изключително реалистични усещания.

Новата апаратура е осигурена със средства от Министерството на образованието и науката.
БТА