Над 125 млн. лева допълнително установени задължения към НАП-Варна
Над 125 млн. лева допълнително установени задължения към НАП-Варна / netinfo

Общо 125 123 399 лв. допълнително задължения на фирми и граждани са установили ревизорите от Варна през 2008 г., съобщиха от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Най-голям относителен дял на допълнително установените задължения се пада на тези по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - 80,79%. На второ място са разкритията по Закона за корпоративното подоходно облагане – 15%. Установените допълнителни 15.86 % задължения по ЗДДС са в размер на 101 097 111 лв.

Средният размер на допълнително установените задължения от една ревизия за 2008 г. е 116 177 лв., докато през 2007 този показател е бил 74 850 лв.

През 2008 г. един ревизор от ТД на НАП Варна е издал средно по 9 броя ревизионни акта.