Младите професионалисти във фокуса на Варна 2017
Младите професионалисти във фокуса на Варна 2017 / live.varna.bg

Информационна среща за ключовите направления „Младите професионалисти", „Инно скок" и „Варненска доброволческа служба", част от концепцията на „Варна - Европейска младежка столица 2017", ще се проведе в 17,30 часа в зала 17 на Младежкия дом, съобщиха от пресцентъра на сдружението ЕМС.

Ключово направление „Младите професионалисти" ще стимулира изграждането на умения и предприемачески инициативи, насочени към кариерното развитие на младежите. Във фокуса на дейностите са: припознаване на социалното предприемачество като възможност за разрешаване на проблема с младежката безработица; развитие на междусекторното партньорство; изграждане на сътрудничество между младежта и бизнеса; придобиване на „меки умения" и предприемаческа инициатива. За постигане на целите ще бъдат използвани методите на неформалното обучение.

Приоритет за „Инно скок" е осъществяването на дейности на открито и алтернативни спортове, целящи социално включване и превенция на младежи в риск.