дупката Варна
дупката Варна / Live.varna.bg

Работата по социализация на пространство между бул. „Княз Борис I“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Воден“ и ул. „Архимандрит Филарет“ – т.нар. Дупка, ще продължи и през 2020 г.

До момента бе направено проучване и анализ на пространството. Събрана и представена бе информация за историята на мястото и откритата археология на сайта ideavarna.com. Проведени бяха анкети сред гражданите на Варна и в различни професионални и браншови групи в областите архитектура, градоустройство, култура, изкуство, история, туризъм, строителство.

Каква е историята на варненската Дупка, струваща 43 млн. лв.

Като обобщение от допитването се формираха следните резултати: за най-подходящо предназначение – многофункционален културен център с експониране на археологията или обществено пространство - парк; най-неподходящи – мол, паркинг, жилищни сгради.

„Предстои да бъде  изготвен обобщаващ доклад, включващ резултатите от проведеното проучване, което ще даде основа за създаване на задание за международен архитектурен конкурс за пространството през 2020 г.“, заяви кметът Иван Портних.