/ iStock/Getty Images
Равнището на безработица във Варненска област през юни е 3.4 %, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.

Варна става част от кампанията „Влез в мрежата“

В сравнение с предходния месец се спадът е с 0.6 на сто. През юни за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по трима безработни.

Равнището на безработица в областния център е 2.1 %. В сравнение с май се отчита спад с 0.5 на сто. Във Варна броят на регистрираните безработни в края на юни е 3989 или с 831 по-малко спрямо предходния месец.
БТА