Емил Радев подкрепи създаването на Европейска прокуратура
Емил Радев подкрепи създаването на Европейска прокуратура / ГЕРБ Варна

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев подкрепи създаването на Европейска прокуратура в свое предложение за изменение към проекто-становището за Годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕП и борбата с измамите. Докладът се разглежда в Комисията по правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент.

Годишният доклад отбелязва, че най-много проблеми в усвояването на европейските средства са отчетени в селското стопанство, рибарство, кохезионната политика и предприсъединителната помощ. Проекто-становището на Комисията по правосъдие и вътрешен ред призовава за бързо  приемане на директивата за борба с измамите с европейски средства, която изисква държавите-членки да криминализират различни форми на измами и корупция, вредящи на финансовите интереси на Европейския съюз. Становището също така настоява за своевременно изграждане на Европейска прокуратура.

Емил Радев подкрепя създаването на Европейската прокуратура като независима и ефективна служба, която разследва, преследва и води в съда извършителите на престъпления, засягащи финансови интереси. Българският евродепутат настоява новоучредената институция да не дублира компетенциите на Агенцията за съдебно сътрудничество „Евроюст”, както и на Офиса за борба с измамите с европейски средства ОЛАФ. „Това би обезсмислило създаването на прокуратурата и би било разхищение на европейски средства”, аргументира се Емил Радев.