/ Община Варна
Електронната система за прием на деца в яслена и първа възрастова група в общинските детски градини на територията на община Варна ще бъде отворена на 1 юни - понеделник в 10:00 часа.

Детските градини и ясли във Варна отварят на 26 май

Крайната дата за онлайн подаване на заявленията е 23:59 часа на 15 юни, а резултатите ще бъдат обявени до 17:00 часа на 22 юни
, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

За учебната 2020/2021 година за прием в първа възрастова група са обявени 1956 свободни места и 380 места към яслените групи в градините. Водещ критерий е близостта на детското заведение по постоянен или настоящ адрес на детето. Удостоверението за уседналост ще се проверява служебно.

От 9:00 часа на 23 юни до 16:30 часа на 26 юни класираните деца трябва да бъдат записани в детската градина, в която са приети. Родителите трябва да представят лична карта за сверка и копие от акт за раждане на детето. При наличие на допълнителни критерии са необходими документи, които ги доказват.

Ако детето е прието, но не бъде записано в срок, то отпада от класирането и родителят трябва да регистрира ново заявление и да получи нов входящ номер. През тази година децата от яслена група в детските градини автоматично ще преминават в първа възрастова група на същото детско заведение.

Електронният прием за детските градини във Варна започва на 1 юни

На 1 юни, от 10:00 часа отваря и електронната система за прием в подготвителните групи към училищата за деца на 5 г. и 6 г. Системата ще бъде затворена в 23:59 часа на 8 юни, а резултатите ще бъдат обявени до 17:00 часа на 11 юни.

Записването ще се проведе от 12-ти до 16-ти юни в училището, където е прието детето. Във връзка с провеждането на националното външно оценяване - VII клас, на 15-ти юни, записването на този ден ще става след 15:30 часа.

За допълнителна информация родителите могат да се обръщат към директорите на детските градини и училищата и експертите в дирекция „Образование и младежки дейности“ на тел.: 052/820-262 - за детските градини, и на тел.: 052/820-187 - за подготвителните групи в училищата.

Повече информация: https://dg.is-vn.bg/