Екоинспектори проверяват добива на подземни богатства
Екоинспектори проверяват добива на подземни богатства / farm1.static.flickr.com

Експерти на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ Варна са проверили 18 находища за добив на подземни богатства. На територията на екоинспекцията на концесия са отдадени общо 38 находища за добив. Проверките се осъществяват съгласно план, утвърден от министъра на околната среда и водите.

Всички концесионери извършват добив и първична преработка на подземни богатства на основание съгласувани от Министерството на околната среда и водите годишни технически проекти.

РИОСВ - Варна извършва контрол на концесионерите по отношение опазване на земните недра, като следи за стриктното спазване на условията, заложени в цялостните и годишни технически проекти за добив, както и в проектите за рекултивация. Към момента няма констатирани нарушения на екологичното законодателство.

При установяване на нарушения, Законът за подземните богатства предвижда санкции в размер от 50 000 до 100 000 лева, като при повторно нарушение те са от 200 000 до 300 000 лева, припомнят от местната екоинспекция.