Четири варненски проекта - отличници по европейска програма
Четири варненски проекта - отличници по европейска програма / netinfo
Четири проекта от област Варна са сред най-успешните предложения, подадени по Оперативна програма „Административен капацитет”. Това съобщи министърът на държавната администрация Николай Василев, който връчи на одобрените бенефициенти специални грамоти. Проектът на Областна администрация Варна е за почти 600 000 лв. и е по процедура, в която са се състезавали още 144 предложения, но одобрените са само 28.

Най-честата причина за отпадането на проектите е липсата на всички задължителни документи, както и това, че най-важните действия по проектните предложения се правят в последните 48 часа преди предаването им, подчерта Николай Василев.

Печеливши са и проектите на Община Варна, район „Владислав Варненчик”, на стойност почти 566 000 лв.; на централната Община Варна – за около 585 000 лв., както и предложението на Община Аксаково – за приблизително 958 000 лв.

До този момент по стартиралата през октомври 2007г. Оперативна програма са отворени общо 24 процедури, одобрени за финансиране са над 200 проекта и са сключени договори на стойност близо 89 млн.лв. Общият бюджет на програма „Административен капацитет” за седемте години на изпълнение (2007 – 2013г.) е 181 млн.евро.