/ ThinkStock/Getty Images
За пети пореден месец се отчита спад в равнището на безработица във Варненска област. През юли нивото й достигна 3,1 %. Броят на регистрираните безработни е 6822, с 1717 по-малко спрямо същия месец на 2017 г. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,1 %. 

Средната брутна заплата във Варненско - над 1000 лева

В град Варна броят на регистрираните безработни в края на юли е 3411. Равнището на безработица в града е 2,0 % и задържа нивото си спрямо предходния месец. Спрямо юли 2017 г., се отчита спад с 0,5 % и със 795 безработни лица по-малко. 

На работа в област Варна през юли са постъпили 934 безработни лица. В бюрата по труда са заявени 939 работни места. Най-много от позициите са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (268), образованието (234), преработваща промишленост (113), търговия (65), строителство (44), административни и спомагателни дейности (37).