Авария в „Полимери” Девня бе овладяна, няма опасност за населението
Авария в „Полимери” Девня бе овладяна, няма опасност за населението / Пресцентър Областна администрация

Няма опасност за населението в района Девня вследствие на пробойна в голям резервоар за съхранение на химически вещества в „Полимери” АД. Проблемът е възникнал в съботния ден, а сигнал за него е подал кметът на Девня Атанас Кузев още в ранния следобяд. Веднага след това е свикан кризисният щаб на общината. Екип на пожарна безопасност е изпратен веднага на мястото, за да се включи в обезопасяването на района.

Няма разливи на опасни вещества, уверяват от пресцентъра на Областна управа Варна. Губернаторът Данчо Симеонов лично се е уверил, че аварията няма да засегне нито околните села, нито град Девня.

Резервоарът е с обща вместимост 5 000 кубически метра. В момента на появяването на отвора в него е имало около 2 000 кубически метра трихлоретан, по думите на служители на завода, които веднага са предприели контролирано намаляване на нивото в резервоара.  Пак според тях, химическото съединение е не по-вредно от изпаренията при боядисване с блажна боя.

Комисар Тихомир Тотев, директор на ОУ ПБЗН – Варна потвърди предварителната информация, че няма опасност от замърсяване на околната среда и предпоставки за извънредна ситуация.

В началото на март тази година бе проведена работна среща при областния управител Данчо Симеонов, във връзка с търсенето на възможности за премахване на опасните продукти и намаляване на ниска за населението. На срещата стана ясно, че „Полимери” АД разполага с издадено от Министерство на околната среда и водите комплексно разрешително, според което се задължава да оползотворява, съхранява, обезврежда и предава опасния отпадък, както и че наличието на тежка фракция на халогенирани остатъци от дестилация са следствие само от дейността на химическото предприятие. Към момента на срещата е констатирано, че резервоарът, в който се съхранява опасното вещество отговаря на изискванията за пожарна безопасност и защита на населението и съгласно Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на тежки аварии с опасни вещества, ежегодно се извършват проверки от ОУ ПБЗН – Варна и РИОСВ – Варна за изпълнение на условията в разрешителното за експлоатация. Освен това самият резервоар е оборудван с нормативно изискваната система за гасене при пожар, а прилежащата му площ е покрита с бетон и почистена от суха трева. Часове след първия теч в съботния следобед е констатиран втори пробив. Според издаденото комплексно разрешително дружеството е длъжно да извършва периодично проучване на възможностите за обезвреждане  на опасните тежки фракции.

От МОСВ са дадени точни указания на изпълнителния директор на „Полимери” АД за работа с фирмите, които извършват третиране на посочените опасни продукти. По мнението на служители в завода прехвърлянето на химическото вещество в съседния резервоар е невъзможно, тъй като той е пълен с луга. При липсата на подходящо съоръжение за оползотворяване на отпадъците в страната, комплексното разрешително дава възможност да се използват инсталации в Румъния или Франция при съответната организация за износ съгласно Регламент 1013/2006 г. и компетенциите на МОСВ за прилагането му. Независимо от двата теча опасност за хората и околната среда няма. „Резервоарът ще бъде поставен под денонощна охрана и наблюдение”, е мнението, което бе изразено категорично пред областния управител Данчо Симеонов. В готовност за реакция в тихия завод остана и екип на ОУ ПБЗН – Варна. Предстои специалисти от ВМС и РИОСВ – Варна да направят детайлен оглед на цистерната преди да се предприемат мерки за ремонтирането й.