4 метра тръба е подменена при аварията в Цветния
4 метра тръба е подменена при аварията в Цветния / Petel.bg

Ерозирала тръба е причината за голямата авария, която притесни жителите на Цветния квартал във Варна вчера следобед. При разкриване на съоръжението от аварийния екип се оказва, че два метра от 35-годишния етернитов главен водопровод на практика липсват. Това е и причината за огромното количество вода, изляло се за кратко време по улиците на квартала.

Специалисти от дружеството се отзоваха веднага на подадения сигнал. Още в 17 часа е започнало спиране на водоподаването в района. Поради голямата площ и наситена водопреносна мрежа, обаче изпразването на системата става сравнително бавно.  Традиционно в такива ситуации, за да се ускори процеса на отстраняване на аварии се изпускат и пожарните хидранти. При вчерашните минусови температури това би означавало 1/3 от Варна да се превърне в ледена пързалка. По тази причина е взето решение да се изчака изпразването на системата да стане само от точката на аварията и неприятните последствия от нея да бъдат локализирани.

До полунощ аварията е отстранена. Подменени са 4 метра от главния водопровод. Ще бъде изчакано технологичното време за проверка на системата и ако тръбата не поддаде отново, работата по обекта ще бъде окончателно приключена.