3446 първокласници започват училище наесен
3446 първокласници започват училище наесен / live.varna.bg

3446 са първокласниците, които ще влязат в клас през новата учебна година в общинските училища във Варна. Децата са са разпределени в общо 146 паралелки, като най-много от тях са в ОУ "Ангел Кънчев", ОУ "Добри Чинтулов", СУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Г. С. Раковски", ОУ "Никола Й. Вапцаров", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", съобщиха от общинската дирекция "Образование и младежки дейности".

Първокласниците, чиито семейства отговарят на условията за социално подпомагане, ще получат по 250 лв. еднократна целева помощ за покриване на част от разходите за подготовката за училище.

Пилотно въведеният електронен прием в училищата ОУ "Петко Р. Славейков", ОУ "Антон Страшимиров", СУ "Найден Геров", СУ "Св. Климент Охридски", СУЕО "Александър С. Пушкин", дава положителен резултат, като училищните ръководства отчитат улеснено подаване и обработване на документите.

Започва основен ремонт на двора на ЦДГ "Гълъбче"

Основен ремонт на двора на целодневна детска градина "Гълъбче" започва на 29-ти август. Дейностите включват изцяло нова вертикална планировка с отвеждане на повърхностните води, подмяна на всички съществуващи настилки. Ще бъде премахната една от терасите на първия етаж, с цел изпълнение на предписание от РДНСК. Ремонтът предвижда и изграждане на нова канализационна система от тръби, която ще отвежда подпочвените води към близкото дере. Ще бъдат обновени всички площадки за игра на децата. Учебният процес в детското заведение ще продължи без прекъсване, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна.