студент
студент / iStock/Getty Images

17 висши училища в страната са заявили участие в традиционната "Кандидатстудентска борса – 2020“.

Събитието ще се проведе от 11:00 до 17:00 часа на 18.03, и от 9:00 до 13:00 часа на 19.03 в Юнашкия салон във Варна. Организатор е сдружение „Кандидатстудентска борса“ в партньорство с дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна и Центъра за кариерно ориентиране в града.

Бъдещите кандидат-студенти и техните родители ще имат възможността да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможностите за професионална реализация след завършване на висше образование.   

Учебните заведения са:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”;

Висше училище по мениджмънт;

Висше училище по сигурност и икономика;

Нов български университет;

Русенски университет“Ангел Кънчев“;

Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов;

Технически университет - Варна;

Технически университет - София;

Тракийски университет - Стара Загора;

Университет по хранителни технологии - Пловдив;

Химикотехнологичен и металургичен университет;

Център за кандидатстудентска подготовка и информация;

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”;

Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград;