/ iStock
Нов Дневен център за подкрепа за деца и младежи с увреждания и техните семейства заработи в Търговище. Социалната услуга е безплатна и ще се предоставя от Община Търговище по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, разясниха на пресконференция днес ръководителят на проекта Олга Иванова и управителят на Дневния център Даниела Йорданова. 

„Целта е да бъде предоставена подкрепа на родителите и семействата на деца с увреждания, а самите деца да бъдат подготвени за включване в масови детски заведения“, обясни Йорданова.

Дневният център е обособен на два етажа в съществуваща сграда за интегрирана услуга на ул. „Ал. Стамболийски". Разполага със спални помещения, зали за игра, за кинезитерапия, арт терапия, медицински кабинет, занимални, кухненски помещения и други. Всички те са обновени и оборудвани по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“. 

Услугите се предоставят от специално обучен персонал, който оказва психологическа подкрепа, логопедична помощ, педагогическа дейност, кинезитерапия, арт терапия, социални дейности. 

Грижата може да е както почасова, така и целодневна, в зависимост от нуждите на потребителите. Насочването към услугата става както от личен лекар, така и от Дирекция „Социално подпомагане“. 

Специфичното при тази услуга е, че може да се ползва не само от жители на Общината, но и от такива от цялата област Търговище. Предстои закупуването на автомобил за по-лесното транспортиране на потребителите от домовете им. 

Капацитетът на центъра е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна. Към момента потребителите са девет. 

Стойността на проекта е 1,2 млн. лв. От тях над 1 млн. лв. са осигурени по линия на Европейския социален фонд и близо 200 000 лв.  са национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е до края на 2023 г.
 
БТА