/ iStock/Getty Images
Мобилни ресурсни кабинети ще обслужват деца със специални образователни потребности в Търговищка област. Заради поредното преминаване на учениците към обучение в електронна среда, трите служебни автомобила на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ са оборудвани и заработиха като "Мобилни ресурсни кабинети".

С мобилните кабинети ще бъдат обхванати всичките пет общини в областта. Специалистите пътуват до населените места, раздават на децата работни листи и материали, помагат им при усвояване на учебното съдържание и при включване в обучение от разстояние в електронна среда. Специалисти от Центъра обикалят и с личните си автомобили и организират импровизирани учебни кабинети на открито. 

Милева Владкова за децата със СОП: Помощ за специалистите, подход и разбиране

Работата в мобилните кабинети протича при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

Ресурсният център, който обслужва цялата област Търговище, работи с около 500 деца и ученици на възраст от 3 до 18 години. В дейностите с тях са ангажирани 58 специалисти - ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, които са на разположение и за онлайн консултации.
БТА