/ iStock/Getty Images
Дни на отворените врати с приемни за граждани ще има в четирите районни служби "Пожарна безопасност и зашита на населението" в област Търговище. В периода от 13 - 19 септември се провежда традиционната Седмица на пожарната безопасност, а днес се чества професионалният празник на служителите от ГДПБЗН - МВР, информират от ОД на МВР.

По време на седмицата ще бъдат организирани различни инициативи насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарното дело, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН - МВР.

Ще има дискусионни, информационни срещи и беседи с представители на местната изпълнителна власт, бизнеса и граждани по въпроси за осигуряване на защитата на населението от пожари и бедствия. Ще бъде проведена разяснителна дейност сред подрастващите за популяризиране на ученическото състезание "Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации", както и за реда и условията за сформиране на отбори и участия в тях. Ще бъдат сформирани и нови младежки противопожарни отряди "Млад огнеборец".

В сградата на РДПБЗН-Търговище ще бъде организирана изложба с детски рисунки с тематика в областта на пожарната безопасност.

По места ще бъдат организирани демонстративни занятия и ще бъдат проиграни планове по защита на населението от бедствия и пожари съвместно с изпълнителната власт и граждани.

Огнеборците ще покажат оперативно-техническите възможности на пожаротехническото оборудване - ще могат да бъдат видени в действие автомобили за гасене с вода и пяна, автомеханична стълба, спасителна техника за действие при катастрофи и спасителна техника за водно и планинско спасяване.
БТА