/ община Търговище
Името "Мисионис" да носи новоизградената улица при т. нар. "пробив Катрафилов" в Търговище, предлага кметът д-р Дарин Димитров до Общинския съвет.

Мисионис е името на ранновизантийски средновековен град край Търговище, където продължават археологически разкопки всяко лято. Древният град се счита за предшественик на днешно Търговище.

Улицата, която е с дължина от 324 м, се явява продължение на ул."Поп Сава Катрафилов" и бе изградена със средства, отпуснати от държавата. Трасето обаче следва да получи ново име, тъй като, по подробния устройствен план, не може да бъде продължение нито на ул. "Поп Сава Катрафилов", нито на бул."Сюрен".

Напълно разкрита е епископската резиденция на Мисионис край Търговище

Към момента всички жилищни сгради и търговски обекти по протежение на отсечката имат административни адреси на съседни улици. Затова няма да се налага и гражданите да променят регистрацията или документите си за собственост.

Името "Мисионис" е избрано след проведени обсъждания в Постоянните комисии на Общинския съвет, по молба на Общината. Съветниците се обединяват около името с мотивите, че древният град Мисионис, считан за първообраз на Търговище, е един от символите на града. Това е и най-често посочваното от гражданите име по време на обявеното допитване от Общината през 2018 г.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 26 август.
БТА