/ АПИ
Започна локален ремонт на 500-метров участък от третокласния път III-5031 Опан – Гълъбово на изхода на  Гълъбово в посока Симеоновград. Третокласната отсечка осъществява връзката между изхода на Гълъбово и околовръстния път /III-554/ на града в посока Симеоновград. Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване, съобщиха от АПИ.

АПИ

Текущите ремонтни дейности, които са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Стара Загора, включват премахване на съществуващата настилка, полагане на трошен камък, битумизирана основа, пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ и износващ пласт плътен асфалтобетон.

Към момента фирмата-изпълнител започна дейностите по разчистване на участъка и осигуряване на габарита на пътя.

АПИ

Строителните работи са на стойност 433 000 лв. и се предвижда да завършат за около месец – до средата на юни.
           
Обновяването на отсечката ще подобри облика на входа на Гълъбово и неговата свързаност с околовръстния път и населените места от съседната община Симеоновград в област Хасково.