Заместник-посланик Ник Лий гледа Болната планета
Заместник-посланик Ник Лий гледа Болната планета / netinfo

“Улавянето и складиранането на въглероден диоксид е наистина обещаваща технология. Първият проект ще бъде скъп. Затова го правим в ЕС и имаме набор от пилотни проекти. Ако заработи успешно след това ще бъде много по-евтино, надявам се”. Това каза в Стара Загора заместник –посланикът на Великобритания у нас Ник Лийк.

Той е на посещение в нашия град, във връзка със стартиралия през октомври проект ”Изменение на климата и бизнес стратегии”. Проектът е финансиран от Посолството на Великобритания и е ориентиран към намаляване емисиите на праниковите газове. Проектът се реализира от Екофиз България, в сътрудничеството на Българската стопанска камара и Ютилитис Сървисис.

Ник Лий се срещна с ученици от 11-класове на Търговската гимназия. Британският заместник-посланик обясни важността на проекта ”Изменение на климата и бизнес стратегии” .

"Измнението на климата започна да оказва влияние на ключови области от нашата политика и икономика. Бъдещето на глобалната икономика е на нисковъглероден растеж. Това се постига само след сътрудничество между правителствата, бизнеса и обществото", каза Ник Лий. Заедно със старозагорските ученици той проследи филма "Болната планета", който разказа за последствията от промените в климата.

Следобед Ник Лий ще проведе срещи с ръководството на централата на AES “Марица изток1", а утре ще открие семинар-обучение за полезните инструменти и практики за намаляване на емисиите на въглероден диоксид .