водомер
водомер / DarikNews.bg, архив
През месец декември ВиК Стара Загора няма да извършва измерване на потребените количества вода с изключение на клиентите, чието отчитане се осъществява чрез дистанционни водомери.

С оглед на приключването на календарната 2020 година, фактурирането на ВиК услугите ще стане на следните дати: 06.12.2020г.; 10.12.2020г. и на 15.12.2020г.