Веселин Ханчев търси млади таланти
Веселин Ханчев търси млади таланти / netinfo
25-ти Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" ще се проведе в Стара Загора. В него могат да участват автори от 14 до 25 години. Целта на конкурса е да открива млади таланти и да подпомага творческите им изяви. Той се организира от Общината, библиотека “Родина” и къща-музей “Гео Милев”.

В конкурса могат да участват всички автори, които нямат издадена стихосбирка. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 екземпляра, с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане.
Материалите трябва да се изпратят с препоръчана кореспонденция, не по-късно от 20 октомври, в Библиотека “Родина” или в общината до отдел “Култура и вероизповедания”.

Конкурсните произведения ще се оценяват от утвърдени национални литературни творци и критици. Ще бъдат присъдени три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и приза на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на месец ноември. Той ще завърши с литературно четене на отличените участници.