споразумение сделка ръка мъж подпис ръкостискане
споразумение сделка ръка мъж подпис ръкостискане / ThinkStock/Getty Images
Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение през февруари.

Мерките са за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

-безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия - свободни средства - 5230 лв.;
-безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст - свободни средства - 3810 лв.;
-безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование - свободни средства - 3073 лв.;
-безработни лица с трайни увреждания - свободни средства - 9270 лв.;


По тези мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места от 24 февруари до 4 март, включително.

Извън този срок,  работодателите могат да кандидатстват за финансови средства по Национални програми и проекти:        

-Национална програма “Помощ за пенсиониране” - 4555 лв. 
-Обучения на възрастни по реда на чл. 63 от ЗНЗ:        
-Обучение на безработни по заявка на работодател - 980 лв.  
-Обучение на заети лица от микро и малки предприятия - 1665 лв.     
-Обучение на заети лица от средни предприятия - 1041 лв.  


Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора, както и на тел. 042697545.