споразумение сделка ръка мъж подпис ръкостискане
споразумение сделка ръка мъж подпис ръкостискане / ThinkStock/Getty Images
Агенцията по заетостта продължава да консултира българските работодатели за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията.

Експертите от бюрата по труда са на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от covid-19”  (290 лв. за фирми в сферата на транспорта и хотелиерство и ресторантьорство) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15 юли мярка с нов дизайн 60/40.

Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.