Казанлък
Казанлък / община Казанлък
Пакет от антикризисни мерки, с които да подпомогнат социалнослабите граждани и местния бизнес, изготвиха кметът на Казанлък Галина Стоянова, икономическият й екип и финансисти от водещи предприятия в региона.

Общата прогнозна сума за покриване мерките от бюджета на Община Казанък е 248 800 лева, като в нея не са включени средствата от търговските обекти при евентуалното им двумесечното освобождаване от такса „битови отпадъци”, след решение на Общинския съвет. Средствата могат да бъдат осигурените от: фонд „Резерв” съгласно Закона за защита при бедствия, предвидената субсидия към фондация „Чудомир” за „Чудомирови празници”, както и от културния, международния и туристически календари на Община Казанлък.

Ето и антикризисните мерки, които ще бъдат гласувани от Общинския съвет в Казанлък до 15 април:

-        Да бъдат закупени 3 респираторни апарата – един със средства от бюджета на Общината и два от дарителската сметка, както и 5 апарата за дистанционно проследяване на пациенти „Чек Поинт-Кардио”;

-        Финансово подпомагане на персонала в Инфекциозното отделение по време на работата им с пациенти с COVID-19 с по 1000 лв. месечно към работните им заплати. Осигуряване на храна и настаняване на същия персонал в общински жилища за периода на карантината, като средствата от издръжката на общинска администрация. Настаняването в общински жилища за периода на карантина е желание на някои от екипите при работата им със заразени пациенти с коронавирус, като така да осигурят по-голяма безопасност на своите семейства;

-        Еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за лицата от следната целева група: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които отглеждат децата си без каквито и да било доходи от Бюро по труда или социално подпомагане по време на извънредното положение, по одобрена процедура от Общинския съвет и след проверка от дирекция „Социално подпомагане”. Мярката не се отнася за лица, които получават социална помощ или някакво обезщетение;

-        Освобождаване от наемни вноски и такси за тротоарно право от 01.04.2020 г. на наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения /кафеавтомати/,  спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, басейни и пазари, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение срещу предоставяне на декларация и служебна проверка за упражняване на дейност;

-        Да се удължи срокът до 30 юни 2020 г. за ползване на 5 % отстъпка от дължимата от физически и юридически лица такса битови отпадъци;

-        Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредно положение, за периода, в който не е извършване дейност, като налогът се възстанови пропорционално (чл.61л. от ЗМДТ);

-        Юридическите лица с Разрешителни за водоползване на минерална вода за хотели, обществени бани и басейни да бъдат освободени от заплащане на годишно заявеното водно количество, пропорционална на периода на извънредно положение;

-        За юридическите лица, които бяха засегнати от Заповедта за извънредното положение на 13 март - хотели, ресторанти, кафе-аперативи, атракциони, игрални зали, гарнизонен стол и заведения тип-бистро, се предлага Общинският съвет да обсъди освобождаването им от Такса битови отпадъци за месеците април и май от извънредното положение, в които не работят по никакъв начин.

Извънредното положение е динамично и трудно подлежи на прогноза, затова и мерките, които предлагат са динамични и ще се анализират във всеки един етап от него и след отпадането му, е мнението на експертите.