В Казанлък обсъждат проблемите по водопроводната мрежа
В Казанлък обсъждат проблемите по водопроводната мрежа / Община Казанлък

Кметове на населени места от община Казанлък, ръководството на общината и ръководството на ВиК в Стара Загора и Казанлък обсъждаха на работна среща проблемите по водопроводната мрежа в региона.

Нито едно от населените места на територията на община Казанлък няма проблеми с водоснабдяването, отчете кметът Галина Стоянова. Водопроводната мрежа обаче е остаряла, дава големи загуби и е причина за чести аварии, коментираха от ръководството на ВиК-Стара Загора. За смяната й обаче са нужни много средства, непосилни за дружество. Само на територията на община Казанлък дължината на водопроводите е над 1000 км.

Според заместник-кмета по строителство, инфраструктура и транспорт на община Казанлък Даниела Коева, доброто взаимодействие между Община Казанлък и „ВиК" ЕООД вече дава добри резултати, тъй като на голяма част от улиците се изпълнява новото асфалтово покритие, след като водното дружество е подменило водопровода.

В тази връзка кметът Галина Стоянова предложи планът за работа на „ВиК" ЕООД - Казанлък, по подмяна на водопроводната мрежа през 2015 г. да се съгласува с Инвестиционната програма на Община Казанлък в частта ремонт и асфалтиране на улици, за да се хармонизират действията.

Кметовете на населени места поставиха конкретни въпроси, изказаха похвали и направиха забележки, които бяха взети под внимание от присъстващите от „ВиК" ЕООД.