Учебните заведения в община Казанлък са изцяло готови за започване новата учебна година при спазване на всички противоепидемични мерки. Това каза пред журналисти заместник–кметът по проекти с външно финансиране и образование Лилия Цонкова. 

„За щастие, учебната година ще започне присъствено“, коментира тя. Във всички училища, където има първокласници, ще има празнично откриване, а по традиция кметът Галина Стоянова ще направи подаръци за тях и за класните им ръководители. Тази година първокласниците в общината са общо 591, като те ще бъдат в 33 паралелки, а училищата, в които ще има ученици в първи клас, са 19, посочи Цонкова. По думите ѝ общият брой на учениците за цялата община е около 7800, а в детските градини - около 2600. Учениците, които са завършили седми клас през миналата година, са 658, коментира тя. „Тъй като все още няма утвърдени образци, няма как с точност да кажем колко ще са учениците, които ще започнат осми клас“, добави Лилия Цонкова.

Голям пожар горя в парк в Казанлък

Тя посочи още, че всички училища са осигурени с учебници, учебни помагала и с квалифициран педагогически персонал.  

По нейните думи учебните заведения в общината са подготвени за предстоящия отоплителен сезон и засега няма притеснения от страна на училищните ръководства и на Община Казанлък, въпреки високите цени на горивата. 

"Основен приоритет за Община Казанлък продължава да бъде образователната инфраструктура", посочи Цонкова и обобщи направеното до момента в учебните заведения на територията на общината, както и предстоящите дейности, свързани с образователната инфраструктура. 

Продължава третият етап от работата по „Академията за таланти“ в село Розово, който се финансира по проект „Красива България“. Този етап включва изграждане на отоплителна инсталация, ремонт на приземния етаж за създаване на столова и изграждане на противопожарна външна стълба, обясни тя. „До няколко седмици тези дейности ще бъдат приключени и се надявам да имаме възможност да проектираме и да кандидатстваме отново за четвърти етап по същия проект“. 

Лилия Цонкова посочи, че един от приоритетите тази година е обновяването на дворното пространство на ОУ „Никола Вапцаров“ и „Петко Стайнов“. „Изпълнихме първи етап, който включваше подмяна на всички настилки и отводняване на двора. Кандидатствахме към програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и спечелихме проект на стойност 94 хиляди лева за изпълнение на втори етап – обновяване на спортната площадка, която е с големина четири декара. Този финансов ресурс няма да бъде достатъчен, затова Общината планира през следващата година да задели останалата сума от 170 хиляди, за да може дейностите да бъдат изцяло довършени“, коментира тя. Продължават и строителните дейности по изграждане на нов корпус на Профилирана природоматематическа гимназия „Никола Обрешков“, който се планира да бъде готов до средата на следващата година. Този корпус ще включва 12 класни стаи, което ще даде възможност за едносменен режим на обучение, посочи Цонкова. Тя допълни, че това е единственото училище, в което към момента няма тази възможност.

Ремонтни дейности тази година се реализираха в основно училище „Паисий Хилендарски“, където е изградена площадка по безопасност на движението по пътищата и отводняване на двора, посочи още тя. „В основно училище „Георги Кирков бяха обновени санитарни помещения и беше направено едно много важно укрепване на сградата, след като беше констатирано, че липсва една от носещите стени“, обясни още Лилия Цонкова. Много важни проекти са реализирани и в Средно училище „Антим I“. По проект към МОН там е завършена образователната STEM среда, а във връзка със 185-ата годишнина от създаването на учебното заведение ще бъде открита нова библиотека и музей на училището и ще се обособят зони на открито за провеждане на учебни дейности и спорт, каза Цонкова. Реализирани са ремонтни дейности и в част от училищата в населените места на общината, като например в село Енина и Бузовград, допълни тя.  

Лилия Цонкова посочи, че се работи и по инфраструктурата и в детските градини. „Тази година завършихме и последната градина, която не беше санирана – детска градина „Роза“. Там планираме и ремонт на вътрешните помещения, като се надявам за следващата година да можем да направим и изграждането на детски съоръжения, тъй като тя няма такива в дворното си пространство“, обясни тя. Цонкова допълни, че в голяма част от детските заведения са изградени нови площадки. По думите ѝ значителни ремонти са реализирани и в четирите детски ясли. Предстои ремонт на отоплителната система в детска ясла „Васил Левски“. 

„Важно е и откриването на два нови филиала на Детската млечна кухня в село Розово и в град Шипка, както и че ще има възможност да разкрием две нови групи в детските градини в село Черганово и в град Крън“, коментира Лилия Цонкова. Тя изрази надежда през следващата година да бъде разкрита и нова група в града, защото се наблюдава тенденция за недостиг на места в детските градини. 

Царица Роза организира благотворителен концерт в Казанлък

„В края на миналата учебна година направихме очен скрининг на децата в детските градини, тъй като бяхме заложили пари в бюджета за закупуване на специален апарат. През тази учебна година планираме да направим такъв скрининг за всички групи в градините по график“, допълни тя.

От бюджета на Община Казанлък са ремонтирани и всички здравни кабинети в учебните заведения, каза още Цонкова и изтъкна, че такъв ремонт до момента не е бил предвиждан. 

БТА