ТЕЦ „Марица Изток 2 работи на пълно натоварване
ТЕЦ „Марица Изток 2 работи на пълно натоварване / netinfo

За първи път ТЕЦ „Марица Изток 2" работи на пълно натоварване в един от най-горещите месеци на годината. Към настоящия момент натоварването е 1482 MW. Този рекорд се дължи на повишената консумация на електричество през юлските жеги и на спирането за планови ремонти на „ТЕЦ Енел Марица изток 3".

Поради добрата организация на ремонтната програма  ТЕЦ 2 за пореден път е гарант за стабилността на енергийната система на страната. Припомняме ви, че през януари, когато доставките на руски газ през Украйна бяха спрени, специалистите енергетици и миньорите, положиха извънредни усилия,  за да осигурят енергия във всеки български дом. Тогава делът на ТЕЦ 2 от общото електропроизводство на страната нарасна до 25%.

След рехабилитацията на първите четири блока, която приключи през  юли, „ТЕЦ Марица Изток 2" увеличи номиналната си мощност на 1556 мегавата. В резултат на това към момента, централата осигурява 18 % от общото електропроизводство на България.

В ТЕЦ 2 работят на пълна мощност и сероочистващите инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 със степен на намаляване на емисиите от серен диоксид на 94 % и на блокове 7 и 8, със степен на очистване 92%.

Европейската банка за възстановяване и развитие , в ролята си на администратор на Международен фонд „Козлодуй", одобри оценителния доклад и даде своето съгласие за подписването на проекта „Изграждане (доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на инсталация за обезводняване на гипс за блокове от 1 до 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2".  Безвъзмездната помощ е 14, 278 млн. евро.