клуб
клуб / Тракийски университет
Студенти от специалност „Социални дейности“ в Тракийския университет инициираха създаването на „Клуб на социалните дейци“.

Неформалното обединение има за цел да реализира доброволчески дейности в подкрепа на уязвими групи и общности. Младите хора, с подкрепата на преподавателския колектив и ръководството на „Медицински факултет“, планират инициативи, насочени към нуждаещи се и хора в неравностойно положение.

Мисията на Клуба на социалните дейци е да фокусира общественото внимание върху проблемите на уязвимите групи и общности, да осигури условия за насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите, обменът на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности.