Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно
Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно / DarikNews.bg

Между 100 и 130 тона дневно боклук извозва сметосъбиращата фирма в Стара Загора в новоизградената сепарираща инсталация. Предприятието, което е разкрило 50 работни места, се намира в Индустриална зона и в него ще се сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно.

Стара Загора е една от малкото български общини, които до този момент оползотворяват, а не депонират отпадъците. Сепарирането пести и средства, защото за тон отсортиран отпадък общината заплаща 58 лева, а в края на годината, когато ще отвори депото, таксата за боклука ще бъде над 80 лева за тон. Ето защо, стремежът ни е до депото да отива минимално количество боклук, обясни кметът Живко Тодоров.

Изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора.

Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно
netinfo

Над милион и половина лева за изграждането на модерната инсталация е инвестирал консорциумът от фирми „Консорциум Екологичен център - Стара Загора", Пловдив. ДЗЗД е избрано чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки. Договорът с общината е за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия.

Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат разходите по експлоатация на общинското депо, както и да се намали вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на инсталацията е да се оползотворят редица суровини от потока битови отпадъци.

Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, тъй като инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна за отчитане на теглото.