/ sxc.hu
Във връзка със заявени от Електроенергийния системен оператор неотложни ремонтни дейности по системен електропровод 220 kV „Сила“, собственост на ЕСО, се налага изключване на подстанция „Централна ремонтна база“ Раднево, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД, от която се подава електрозахранване за Раднево.
 
На 13 януари, неделя от 08:00 до 18:00 часа се налага временна промяна на нормалната схема на електрозахранване за клиентите от Раднево и района. Електроразпределение Юг ще създаде организация за регулирано електрозахранване така, че да се намали времетраенето на изключването за клиентите по време на ремонтните дейности на ЕСО.