азедно в час
азедно в час / Заедно в час
Шестима учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” преподават в област Стара Загора от началото на новата учебна година. Те ще работят в четири училища партньори на организацията в селата Маноле, Ръжена, Енина и Горно Черковище. 

Новите учители в региона са четирима, а двама продължават във втората си година от програмата. Те ще преподават по математика, английски език и предметите в начален и прогимназиален етап. В областта продължават да преподават 9 от възпитаниците на програмата от предишни випуски в различни населени места. “Заедно в час” работи в област Стара Загора от 2015 г.

През последните 10 години повече от 400 нови учители преминават през програмата “Нов път в преподаването” на организацията. В рамките на две години те получават подкрепа да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от възпитаниците на програмата продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и др.

През тази година (2020) Фондацията започна и нова двугодишна програма “Училища за пример” за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя ще подкрепя училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик. Участниците в първия випуск са 26, като едно от училищата е от област Стара Загора - СУ "Екзарх Антим I" в гр. Казанлък.

През новата учебна година над 150 учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” ще преподават в 18 области на България.