/ КТ Подкрепа Враца
От 11.00 часа Дирекция “Бюро по труда”-Казанлък, организира специализирана трудова борса в сферата на образованието, която ще се проведе в залата на Младежки дом - Казанлък.
 
Старозагорска област с три награди от Националната конференция за дуално образование

С организирането на такава среща Бюрото по труда си поставя за цел да посредничи пряко на двете страни, търсещи и предлагащи работа. Предвид увеличеното през последните години търсене на кадри за професията учител, трудовата борса предоставя възможност за пряко договаряне между работодатели и хората, които търсят работа.
 
Специалисти за IT сектора ще обучават в Тракийския университет в Стара Загора

На събитието са поканени да присъстват директори на образователни институции от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, Николаево и лица, регистрирани в казанлъшкото Бюро по труда.
 
Трудовата борса е отворена и за участие на лица, които не са регистрирани в Бюрото, но желаят да се срещнат с представителите на образователните институции.