Замърсена питейна вода установиха от РЗИ в две плевенски села
Замърсена питейна вода установиха от РЗИ в две плевенски села / dariknews
При мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, община Стара Загора, е установено отклонение в химичните показатели на водата за питейно-битови цели. Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките - София от два водоизточника показват концентрации 0,055 mg/l за ниска зона и резултат 0,045 mg/l за висока зона, които стойности са над максималната от 0,03 mg/l на естествен уран в питейна вода в село Казанка.
 
Във връзка с това РЗИ – Стара Загора направи предписание (до подобряване качествата на питейната вода) за временно ограничаване на ползването ѝ за питейни нужди и за готвене, което влиза в сила веднага.
 
Издаденото предписание е изпратено за изпълнение от ВиК – Стара Загора. Водоснабдителното дружество трябва да достави на населението в село Казанка вода за питейно-битови цели. ВиК има задължение също и да уведоми хората за временното ограничение.
 
Нови проби от два водоизточника и взети от домакинство ще бъдат изпратени в Национален център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран.