Премиерът Борисов поел ангажимент за 15% увеличение на заплатите в МВР
Премиерът Борисов поел ангажимент за 15% увеличение на заплатите в МВР / IStock
Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила".

Като резултат от проекта бяха формулирани препоръки/предложения към законодателната и изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България.

Въз основа на направените проучвания, работни срещи и събития с бизнеса, гражданския сектор, институциите на местната и регионална власт, се откроиха 4 целеви групи, към които следва да се разработват политики и мерки за привличане и задържане:
 • Българи, които са емигрирали в чужбина
 • Етнически български общности от други държави , които да се преместят и да останат да живеят и работят в България
 • Български граждани, които не са емигрирали, да предпочетат да останат в България. Специален фокус са младите хора, включително и учащите
 • Чуждестранен човешки капитал, който да бъде привлечен към България.

В рамките на проекта са генерирани предложения, които са насочени към всяка една от четирите групи. Те включват политики и мерки както на национално, така и
на местно ниво.

Предложенията са:
 1. Надграждане на заложените в програма Национална EURES мрежа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси поощрителни мерки за завръщане в България с цел работа.
Представена пред Министерството на труда и социалната политика
 1. Създаване на пилотна програма за безусловен базов доход (ББД) за български граждани, живеещи на територията на България
Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерски съвет
 1. Създаване на областни държавни холистични детски здравни центрове
Представена пред Министерството на здравеопазването
 1. Жилищни политики за задържане и привличане на човешки капитал
Представена пред Министерство на труда и социалната политика и Общинска администрация Стара Загора
 1. Въвеждане на електронно жителство в България
Представена пред Държавната агенция за електронно управление, Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникациите
 1. Разработване на дългосрочна 30-годишна визия за развитието на община Стара Загора
Представена пред Общинска администрация Стара Загора
 1. Насърчаване и развитие на професионалното образование и дуалното обучение
Представена пред Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика
 1. Мерки за привличане на работна ръка от страни извън Европейския съюз
Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерството на външните работи