хотел стая закуска
хотел стая закуска / iStock/Getty Images
Приходите от нощувки в област Стара Загора през март 2019 г. достигат 1 385 961 лв., което е с 24.1% повече в сравнение с март 2018 година. Увеличение е регистрирано както на приходите от нощувки на български граждани с 30.9%, така на приходите от нощувки на чужди граждани с 3.2%

През март тази година в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, информират от ТСБ-Югоизток. Броят на стаите в тях е 1 882, а на леглата - 3 521. В сравнение с март 2018 г., общият брой на местата за настаняване, функционирали в областта през периода, намалява с 4.0%, докато броят на леглата в тях нараства с  1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г. в област Стара Загора, е 26 972, или с 4.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 3 звезди (с 64.4%) и в тези с 4 и 5 звезди (с 31.5%), а местата за настаняване с 1 и 2 звезди нощувките намаляват с 50.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през март тази година са 12 048, или със 17.3% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 90.2% са българи, като по-голямата част от тях (37.1%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 180, като 56.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2019 г. е 25.7%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5  звезди (31.6%). Заетостта в местата за настаняване с 3 звезди е 30.6%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 15.6%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата нараства с 0.2 процентни пункта. Увеличение на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – със 7.6 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди и тези с 3 звезди е регистрирано намаление съответно със 7.7 и 0.5 процентни пункта.