Повече нощувки в хотелите в региона, но по-малко приходи
Повече нощувки в хотелите в региона, но по-малко приходи / Sofia Photo Agency, архив

Реализираните нощувки в хотелите в рамките на месец април са 21 024, което е с 33% повече от месец март. Пренощувалите лица през същия месец са 7 580, от които 6 118 българи и 1462 чужденци. Това са само със 7% повече от март, но са реализирани повече нощувки на човек, на което се дължи и високия процент на увеличение на нощувките (33,2%).

Въпреки че има ръст на нощувките в хотелската мреща през месец април 2012 г., приходите от нощувки общо за областта са намалели с 6 660 лева. Както българите, така и чужденците са оставяли по-малко пари в хотелите. За април приходите от нощувки в хотелите на областта са 749 628 лева - с 26 076 лева по-малко, в сравнение с предходния месец. Приходите от чуждестранни гости са 176 375 лева, при 183 035 лева за месец март.

На фона на данните за област Стара Загора, общините Казанлък и Павел баня бележат ръст във всички показатели, характеризиращи дейността на хотелите. В тези общини приходите от нощувки са почти два пъти по-високи, в сравнение с март. Най-голям е броят на пренощувалите чужди граждани от Турция, Германия, Румъния и Гърция. Те са предпочели главно хотелите с 3 и 4 звезди - 87% от чужденците са се настанили в хотели от тези категории. Основната част от всички пренощували българи са избрали хотели с 1, 2 или 3 звезди - 85% от нашенците.

Общата заетост на леглата в хотелите в Старозагорско през април 2012 г. възлиза на 28,5%, като тя е най-висока в хотелите с 1 и 2 звезди - 28,7%. След това се нареждат тези с 3 звезди - 22,6%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава вхотелите с 4 звезди - 18,7%.

Заетостта на леглата като цяло се увеличава с 5,2 процентни пункта в сравнение с предходния месец. При хотелите с 3 звезди тя намалява с 4,9 процентни пункта.

Действащите хотели в Старозагорска област през месец април 2012 година са 29 на брой. През зимните месеци голяма част от хотелите са били в ремонт или не са регистрирали посещения. По тази причина, броят на функциониращите хотели през април се е увеличил с 3, в сравнение с месец март и с 10 в сравнение с февруари.