Над 60 предложения влязоха в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора през юни.

Старейшините приеха на първо четене Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора. С документа се цели осигуряването на прозрачен, отворен и ясен за гражданите процес на вземане на решения от местната власт, в резултат на което да се стигне до приемането на по-устойчиви и обществено признати решения и политики на местно ниво, съобщиха от Общината.

Има смисъл: Спасиха недоносено бебе с линейка от дарени капачки

Друга цел, която ще се постигне с приемането на наредбата - е създаването на условия и предпоставки за по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на разработването, обсъждането и приемането на общинските решения и политики в различни области, гласят мотивите на предложението.

Местният парламент стартира процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“, както и даде ход на създаването на предприятие „Паркиране и репатриране“, което да бъде част от структурата на Общинска администрация.

Приет бе отчетът за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година, както и тези за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости за изминалата година.

Община Стара Загора

По повод открита процедура по провеждането на конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, съветниците избраха отново за ръководител на КОЦ д-р Петьо Чилингиров.

Старейшините гласуваха и нови конкурси за избор на управители на други две общински дружества - „Медицински център I” и „Диагностично-консултативен център I“.

ОбС даде своето одобрение на предложението за поставянето на още четири „Сърца“, които да бъдат в подкрепа на националната инициатива „Капачки за бъдеще“ - в парковете „Зелен клин“, „Митрополит Методий Кусев“, „Пети октомври“ и Станционната градина.

Предоставени бяха зали за  безвъзмездно ползване на СНЦ СК „Спортна гимнастика“ и СНЦ „Волейболен клуб Берое 2016“. По време на 56-тото заседание на Общински съвет бе взето решение и за удължаване срока на действие на договори за наем на търговски маси на територията на Централен зеленчуков пазар.