Обсъждат отчета за касово изпълнение на бюджета за 2014 година
Обсъждат отчета за касово изпълнение на бюджета за 2014 година / DarikNews.bg, архив

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, Председателят на Общински съвет - Стара Загора Емил Христов кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе днес от 17.30 часа в зала „П.Р. Славейков" в сградата на общината.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора.