/ netinfo
В Община Стара Загора бяха обсъдени идейния проект и първите конкретни стъпки за изграждането на индустриална зона „Загоре“. Тя ще бъде разположена на от 115 дка терен, намиращ се непосредствено до основни регионални и национални транспортни коридори.

Общинските заседатели гласуваха регистрацията на Индустриална зона "Загоре"

За да функционира пълноценно е предвидено изграждането на три кръгови транспортни възела при свързването на новата й транспортна мрежа със съществуващите улици на кв. „Зора“ и главен път Стара Загора – Нова Загора, който води към връзката с автомагистрала „Тракия“. Пресичането на главен път Е-85 ще бъде осигурено и със светлинна сигнализация.

Концепцията на зоната предвижда обособяване на готови за застрояване имоти, в които ще се разположат определен брой малки и средни предприятия и складови бази. Застрояването ще бъде до 60-65%, като най-големият терен е около 13 дка, предвижда проектът.

Стара Загора получи наградата за обещаваща инвестиционна дестинация

При необходимост имотите могат да бъдат обединявани, като е възможно образуване на по-големи терени, поясни арх. Стоянов. Зоната е подходяща за разполагане на високотехнологични производства, производствени бази за електроника и елекротехника, регионални клонове на логистични компании и др.

Зоната е осигурена с електроенергия, водопровод, канализация и газ от прилежащите градски мрежи. В североизточния край ще бъде изграден допълнителен резервоар за вода с вместимост 1 000 куб.м., съоръжен с помпена станция и възможности за изграждане на противопожарна охрана.

Ще бъде изградена зона за социални функции с възможности за изграждане на хотел, конферентен център за квалификация и преквалификации, ресторанти, както и зона за рекреация. При необходимост общината е в готовност да предостави допълнително терен от 70 дка в съседство, подходящ за високотехнологични и чисти производства.

Община Стара Загора с поредно признание за бизнеса в региона

Оттук нататък предстоят всички последващи административни процедури, както и създаването на официална електронна страница, презентационна брошура и т.н. Ще бъде разработен график за конкретните стъпки и срокове за изпълнението им. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще проведе конкретни разговори за участие на държавата в общинското дружество като съакционер.

Днес ще бъде пусната документацията за регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията.