Oбменяме опит с италианската провинция Терни
Oбменяме опит с италианската провинция Терни / БТА

В продължение на година и четири месеца  във всичките 11 общини от Старозагорска област ще бъдат изследвани възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). "Ще бъдат изготвени бази данни с информация и анализи за енергийния потенциал в региона", каза председателят на Търговко-промишлената палата в Стара Загора Олег Стоилов.

Изследванията са по проект "Европейско сътрудничество за европейски просперитет".

"Чрез правилно използване на възобновяемите енергийни източници  ще се намалят разходите по внасянето на горива и енергия от чужбина, а също така ще се намалят значително вредните емисии в атмосферата", каза директорът на Дирекция "Политика и опазване на околната среда и устойчива мобилност" в администрацията на италианската провинция Терни Джовани Вакари.

Той, заедно с представители на партньорски организации и експерти от италианската провинция, представи опита на Терни в добрите практики и развитието на възобновяемите енергийни източници.

Проектът дава и възможност на външни инвеститори да се запознаят с капацитите за използване на ВЕИ в България.

"Чуждестранни фирми имат интерес към инвестиции във възобновяеми енергийни източници в Старозагорско", обяви председателят на Търговко-промишлената палата в Стара Загора Олег Стоилов. Той допълни, че целта на проекта е внедряването на инсталации за ВЕИ в региона

Изпълнител на програмата е Търговско-промишлената палата в Стара Загора. Партньори в реализирането на проекта са Областна администрация Стара Загора и администрацията на италианската провинция Терни.

Финансирането е по Оперативна програма "Регионално развитие" и е на стойност около 300 хиляди лева. Близо 252 хиляди лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част е национално съфинансиране.