Аязмото
Аязмото
Над 200 от 2 000 новозасадени дръвчета на територията на Аязмото са изсъхнали. Това установи комисия, създадена със заповед на кмета Живко Тодоров.

Най-много са изсъхналите дръвчета от вида „Кипарис“ – 140 броя по западната алея на парка. Единични бройки за подмяна има и от видовите „Макура“, „Церцис“, „Копривка“, „Мекиш“ „Гинко билоба“, „Червен дъб“, „Тис“, „Явор“, „Бреза“, „Кедър“.

Те ще бъдат подменени за сметка на изпълнителя на реновирането на Аязмото при подходящи климатични условия наесен, след повторен обход от работната комисия.