рисунка
рисунка / netinfo
Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие  (ЦПЛР) организират третото издание на Национален конкурс за рисунка „Моят празник“.

Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техния интерес към традиционни, национални, фолклорни и семейни празници в България.

В конкурса могат да участват деца от  училища, школи и извънучилищни звена в страната. Той се провежда в две възрастови групи:  от 7 до 10 години и от 11 до 15 години.

Конкурсът е индивидуален. Всеки участник може да представи творби в жанровете живопис и графика като сам избере материалите и техниката на рисуване.  Творбите да са с формат 35/50см /без паспарту/.  Представят се до две творби в съответната възрастова група, придружени с данни за автора.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени следните награди: Специална награда на Община Стара Загора, Първа, втора и трета награда в двете възрастови групи, Поощрителни награди. Най –добре представилите се институции и ръководители получават грамота.

С одобрените от журито творби ще бъде подредена изложба, която ще се открие на 1 декември  от 14.00 часа  в зала „Лубор Байер“. Списък с имената на победителите и всички участници в изложбата ще бъдат публикувани на сайта на Център за подкрепа за личностно развитие.

Краен срок за участие в конкурса - 2 ноември.

Творбите се изпращат на адрес:
За конкурса: “Моят празник“
ЦПЛР - СТАРА ЗАГОРА
ул. "Захарий Княжески" 71, ет. 3,
6000 гр. Стара Загора
За информация: тел.042 629062,638698