Младежки проект ще обучава лидери от Балканите и Централна Европа
Младежки проект ще обучава лидери от Балканите и Централна Европа / Снимка: Sofia Photo Agency, Камелия Атанасова
Обучителен курс събира младежки лидери от 10 държави в Стара Загора. СНЦ „Академия на успеха“ е организатор и домакин на проекта „Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си“ – част 2 (Be Sustainable, don’t WASTE your future PART 2), в партньорство с Превантивно-информационния център по зависимости – Стара Загора.
 
Обучителният курс е  по програмата на Европейската комисия „Еразъм +“, Ключова дейност 1, администрирана за България от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – София и ще се проведе в периода 12-20 септември в Стара Загора.

обучение
община Стара Загора

 
В него ще участват тридесет и трима младежки работници и младежки лидери, идващи от 10 държави (Полша, Румъния, Хърватия, Северна Македония, Гърция, Италия, Словакия, Литва, Турция и България). Основни теми на обучението са устойчивият и природосъобразен начин на живот, споделяне на добри практики в сферата на екологията от страните на участниците, рециклиране, възобновяеми източници на енергия и др.
 
Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по зависимости към Община Стара Загора са партньори в осъществяването на програмата на обучителния курс, чиято съпътстваща цел е намаляване на  рисковото поведение, свързано с разпространение и употреба на психоактивни вещества сред младите хора.
 
На 14 септември (събота) участниците ще се включат в инициативата „Да изчистим България заедно“ в Стара Загора.